Menu

Jongleringstest

Taastrup FC’s Jonglerings Teknik tests er udarbejdet af trænere og ledere i klubben og godkendt at Sportsligt udvalg. Vores talent fulde Elite spillere er testpiloter på projektet og de er allerede i fuld gang med at bestå deres første tests og nu har DU muligheden for at være en del af dette.

Taastrup FC’s Jonglerings teknik tests består af 5 Bånd + TFC GULD, hvori der indgår et antal tests i de enkelte bånd. Disse er alle beskrevet med angivelse af et minimumskrav for beståelse af de enkelte tests.

Målgruppen for Taastrup FC’s Jonglerings Teknik tests, er alle vores spillere i aldersgrupperne U7 og opefter.

Hensigten med disse tests, er at skabe motivation hos de yngste spillere for at deltage i målrettet jonglerings teknisk træning.

Når man bliver færdiguddannet i det enkelte bånd, vil man blive anerkendt ved at få udleveret et JONGLERINGSBÅND, og vil tillige være at finde her på vores hjemmeside, så vi kan vise alle omkring klubben at disse spillere nu har bestået/blevet uddannet i disse jongleringstests.

Tests er opdelt på alder:

Gruppe 1 er til og med U9

Gruppe 2 er til og med U12

Gruppe 3 er IKKE TALENT U13 op

Gruppe 4 er U13 op TALENT 

- Antal berøringer (5/15/25/50 eks)

De yngre spillere har 3 forsøg per ugeU7 - U12, U13+ spillere har 2 forsøg per uge.

Man kan bestå flere test i samme uge, dog har man kun enten 2 eller 3 forsøg per uge til at gøre dette.

Tests skal laves i eller efter jeres træning, hvor jeres trænere kan tælle med.

Jongleringsbånd udleveres af jeres årgangsledere via klubben.

5/15/25/50 berøringer. - Favorit fod

5/15/25/50 berøringer. - Modsatte fod

5/15/25/50 berøringer. - Begge fødder arbejder sammen - HVHV osv

10/15/25/40 berøringer. - Header

10/15/25/40 berøringer. – Bevægelse fremad, mens du jonglerer, 40 m

 

5/15/25/50 berøringer. - Højre lår

5/15/25/50 berøringer. - Venstre lår

5/15/25/50 berøringer. - Lår arbejder sammen - HVHV osv

 

 

 

 

10/25/40/75 berøringer. - Begge fødder arbejder sammen.

10/25/40/75 berøringer. – Bevægelse fremad, mens du jonglerer 40 m

10/25/40/75 berøringer. - Højre fod - Lille bold str. 3

10/25/40/75 berøringer. – Bevægelse fremad, mens du jonglerer 40 m – Lille bold

10/25/40/75 berøringer. - Venstre fod - Lille bold str. 3

10/25/40/75 berøringer. - Bevægelse fremad, mens du jonglerer 40 m – Lille bold

10/25/40/75 berøringer. - Favorit fod

10/15/25/50 berøringer. – Bevægelse fremad, mens du jonglerer 40 m (straffesparksfeltet på tværs).

10/25/40/75 berøringer. – Modsatte fod

10/15/25/50 berøringer. – Bevægelse fremad, mens du jonglerer 40 m

 

 

 

TFC GULD

10/25/40/75 berøringer. - Begge fødder arbejder sammen. – Lille bold str. 3

10/25/40/75 berøringer. - Bevægelse fremad, mens du jonglerer 40 m – Lille bold str. 3

10/25/40/75 berøringer. - Højre fod - Tennisbold

10/25/40/75 berøringer. – Bevægelse fremad, mens du jonglerer 40 m - Tennisbold

10/25/40/75 berøringer. - Venstre fod - Tennisbold

10/25/40/75 berøringer. - Bevægelse fremad, mens du jonglerer 40 m - Tennisbold

10/25/40/75 berøringer. - Begge fødder arbejder sammen. – Tennisbold

10/25/40/75 berøringer. - Bevægelse fremad, mens du jonglerer 40 m – Tennisbold

 

 

Luk