Menu

Kommissorium - Kommunikation

Kommissorium for Kommunikation

Senest opdateret: 03-11-2022

 

Sammensætning

Kommunikationsudvalget består af 3-4 personer. Udvalget skal være på plads senest marts hvert år. Udvalget udpeges af bestyrelsen.

 

Ansvar & myndighed


Udvalget er ansvarligt for at efterleve kommunikationsstrategien, som omfatter både intern og ekstern kommunikation. Ansvarlig for at klubmateriale er i overensstemmelse med kommunikationspolitikken. Endvidere skal udvalget respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. Udvalget refererer til kontaktperson i klubbens bestyrelse. Pressemeddelelser, avisartikler osv. der sendes til pressen, skal godkendes af formanden. I krisesituationer er det klubbens formand, som udtaler sig.

 

Opgaver

Kommunikationsudvalget har følgende opgaver:

 • Udarbejde og vedligeholde en kommunikationsplan  
 • Implementering og vedligeholde kommunikationsstrategien
 • Udarbejde pressemeddelelser, som afstemmes med klubbens formand inden udsendelse
 • Udarbejde retningslinjer for kommunikation og brug af sociale medier. Retningslinjerne skal godkendes i bestyrelsen.
 • Udarbejdelse af retningslinjer for hjemmesidens opbygning
 • Løbende at vedligeholde informationen på klubbens hjemmeside
 • Korrekturansvar for kampreferat
 • Udarbejde referat fra møderne

 

Kvalifikationer


Medlemmerne af kommunikations udvalg vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • God til skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Sætte mål
 • Struktureret
 • IT og hjemmeside kendskab
 • Indgående kendskab til brug af sociale medier

 

Mødefrekvens

6-8 gange årligt á 1 time.

 

 

Luk