Menu

Kommissorium - Sport

Kommissorium for Sportsligt udvalg

Senest opdateret: 28-10-2022

Sammensætning
Sportsligt Udvalg bør bestå af 4-6 medlemmer fra både drenge- og pigeafdelingen. Udvalget skal være på plads senest marts hvert år og inkludere mindst et bestyrelsesmedlem. Medlemmer af udvalget udpeges af Sportsligt udvalg samt bestyrelsen. Formand godkendes af bestyrelsen.

Ansvar & myndighed
Udvalget er budgetansvarligt. Udvalget er ansvarlig for den sportslige linje og udvikling i Taastrup FC samt implementering i den sportslige afdeling. Endvidere skal udvalget respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. Udvalget rapporterer til klubbens bestyrelse via udvalgets bestyrelsesmedlem. I krisesituationer er det klubbens formand, som udtaler sig.

Opgaver

 • Udarbejdelse af en halvårsplan for området medio marts og start august
 • Ansvar for at der er inden for de overordnede økonomiske rammer er lavet de nødvendige træner-leder aftaler for at underbygge den sportslige udvikling
 • Overordnet ansvarlig for udarbejdelse af udkast til og implementering af fodboldstrategi for Taastrup FC. Overordnet strategi godkendes af bestyrelsen.
 • Indkalde og afvikle årlige møder for repræsentanter for afdelinger, hvor der gøres status på fodboldstrategien. Her drøftes erfaringer med implementering af den sportslige strategi
 • Give sportslige retningslinjer og politikker for det sportslige område (Eksempel kunne være input til prioritering af banefordeling, antal træninger mv.)
 • Udarbejde referat fra møderne som sendes til bestyrelsen.
 • Udvalget kan udarbejde og indstille forslag til bestyrelsen om økonomi til ekstraordinære sportslige tiltag.
 • Udarbejdelse af budget – senest 1. december
 • Ansvarlig for den del af hjemmesiden, som omhandler udvalgets område

Kompetencer

Sportsligt udvalg vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikationsevne
 • Overblik
 • Engagement
 • Prioriteringsevne
 • Tålmodighed
 • Sportslig indsigt – indgående kendskab til bredde- og talentudvikling
 • Struktureret

Mødefrekvens
Hver anden uge á 2-3 timer.

 

Luk