Menu

Retningslinjer for sponsortøj og -gaver

I Taastrup FC værdsætter vi sponsortøj og -gaver. Samtidig har vi indgået en for hele klubben meget lukrativ aftale med Select. For dels at sikre at vores aftale med Select overholdes og dels for at sikre ensartede retningslinjer for alle i klubben, er det nedenstående retningslinjer for sponsortøj og -gaver, der gælder for alle i Taastrup FC.

Select-aftalen indeholder nogen krav til, hvad vi som klub må og ikke må, når det gælder udlevering af tøj. Aftalen sætter dog primært begrænsninger for det tøj og andet udstyr, der bruges i forbindelse med kamp, men derudover indeholder aftalen også nogen økonomisk gunstige forhold, der er med til at sikre klubben en pæn indtægt til gavn for alle i klubben. Et af disse er den såkaldte frikøbsaftale, der betyder at alt efter, hvor stort et beløb klubben indkøber Select-produkter for, får vi et beløb, klubben kan bruge til at indkøbe Select-materialer. Dette har fx betydet at klubben i en længere årrække i praksis stort set ikke har skullet betale for de bolde, veste, mm, vores hold bruger i træningen.

Ud over det økonomiske har vi også en vision om, at alle klubbens medlemmer udenfor træningsbanerne fungerer som ambassadører for klubben, og også derfor er et ensartet udtryk ønskværdigt.

Retningslinjerne er som følger:

  • Kamptøj skal købes i shoppen.
  • Alt der gives til et helt hold og formidles af træner/ledere i klubben skal købes i shoppen.
  • Klubbens navn og logo må kun optræde på tøj og genstande købt i shoppen.
  • Alle andre gaver der gives til et helt hold eller årgang opfordres til i videst muligt omfang at købes i shoppen grundet den ovenfor beskrevne aftale med Select, der kommer klubben og dermed medlemmerne til gode.
  • Alle sponsorater og andre sponsoraftaler skal gå gennem sponsorudvalget.
Luk