Menu

Om Klubben

Historie

Taastrup FC (TFC) er en sammenlægning af to tidligere fodboldklubber, Tåstrup B70 og TIK 90. Det var en proces der blev igangsat i 2001 med et overbygningssamarbejde omkring herre senior og efter en fireårig prøveperiode valgte man at gennemføre en fuldstændig sammenlægning af alle årgange med effekt fra 1. januar 2006. Baggrunden for samarbejdet skulle ses i lyset af et ønske om sportslig fremgang, hvor udgangspunktet var Sjællandsserien.

Til trods for et primært fokus på herre senior var det kvinderne der i starten af sammenlægningen oplevede den største sportslige succes med oprykning efter oprykning - og i 2011-sæsonen spillede TFCs kvinde senior 1 sig op i landets bedste fodboldrække – 3F Ligaen. Her forblev de indtil klubben desværre var nødsaget til at trække holdet i 2013 af økonomiske årsager.

Flere nuværende og tidligere professionelle fodboldspillere har haft deres gang i TFC gennem tiden, heriblandt Jesper Lindstrøm, Tony Adamsen og Julie Tavlo.

Klubben i dag

TFC har i en længere periode måtte konstatere, at herre senior 1 skiftevis har befundet sig i Danmarksserien og Sjællandsserien, og de sportslige ambitioner fra sammenlægningen er dermed ikke helt blevet indfriet. I ungdomsafdelingen blev der i starten af sammenlægningen satset mere på breddefodbolden, hvorved mange ungdomstalenter med ambitioner i en relativ tidlig alder skiftede til omkringliggende klubber, der satsede mere på elitefodbolden. Således løber der i dag tidligere TFC-spillere rundt på diverse ungdomsførstehold i klubber som Brøndby IF, FC Nordsjælland og FC Roskilde.

Succesen har således de senere år ikke primært været at finde i de sportslige resultater, men til gengæld er TFC i den grad lykkedes med at skabe en klub, hvor medlemmerne er glade for og trygge ved at komme. Således bekræfter hele 94% af medlemmerne i ungdomsafdelingen dette udsagn i den seneste medlemsundersøgelse fra 2023. Klubben har i dag over 1.000 medlemmer, hvilket er tæt på klubbens kapacitet i forhold til baner og omklædningsrum mv.

Fokuspunkter

I Høje-Taastrup Kommune er det uhyre vigtigt, at vi i foreningslivet formår at integrere og behandle alle ledere og medlemmer med respekt og værdighed samt give alle vores medlemmer lige muligheder for at være med i fællesskabet og udvikle sig indenfor fodbolden. Dette er en vigtig parameter i den videre udvikling af TFC.

De senere år er TFC begyndt at kunne fastholde flere talenter, have større åbenhed og enighed om den sportslige retning, tiltrække og fastholde trænere etc. Dette har betydet, at mange af klubbens førstehold i ungdomsrækkerne spiller eller er tæt på at spille i den højest mulige række for en ikke-licensklub samtidig med at medlemstallet vokser.

I TFC har vi således bevist, at vi efter en sammenlægning har formået at bygge et stærkt fundament, hvor nye kræfter med nye ideer kommer på banen, hvor spillere der tidligere har søgt lykken i andre klubber vender tilbage og hvor både breddespillere og talentspillere er samlet i samme klub med fælles værdier.

I TFC vil vi udnytte den stærke sammenhængskraft vi har skabt til at tage klubben til næste niveau både sportsligt, administrativt, ledelsesmæssigt og økonomisk med respekt for vores historie - med et fortsat fokus på både herre- og kvindefodbold.

Klubbens værdier

Luk