Menu

Kommissorium - Sponsor

Kommissorium for Sponsorudvalg

Senest opdateret: 7-12-2019

Sammensætning

Sponsorudvalget består af 5-7 personer, heraf en repræsentant fra bestyrelsen og en repræsentant for TFC piger. Udvalget skal være på plads senest marts hvert år. Udvalgsformand skal godkendes af bestyrelsen. Udvalget kan supplere sig selv.

Ansvar & myndighed

Udvalget er budgetansvarligt. Bestyrelsens repræsentant holder den øvrige bestyrelse orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier. Udvalget skal efterleve de etiske regler for sponsorater. Udvalget er ansvarligt for efterlevelse af klubbens værdier, leveregler. I krisesituationer er det kun klubbens formand, der udtaler sig. 

Opgaver

Sponsorudvalget har følgende opgaver:

 • Udarbejdelse af en årsplan for området pr. 1.april
 • Udarbejde og vedligeholde en sponsorpolitik- og strategi
 • Udarbejdelse og udvikling af klubbens sponsorkoncept
 • Tilknytte sponsorsælger til klubben og udarbejde rammer for dennes arbejde
 • Kontakt og koordinering med sælgere
 • Koordinere sponsorarbejdet
 • Udarbejde pressemeddelelser vedrørende klubbens sponsorer
 • Løbende at vedligeholde informationen om sponsorater på klubbens hjemmeside
 • Vedligeholdelse sponsoruniverset på klubbens hjemmeside
 • Udarbejde referat fra møderne, sendes efterfølgende til bestyrelsen
 • Udvalget udarbejder budgetudkast til økonomiudvalget en gang om året pr. 1. december.
 • Udarbejdelse af sponsorkontrakter.
 • Alle sponsorater skal indgås på kontraktvilkår og følger klubbens design manual.
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sponsordatabase.
 • Udarbejdelse af etiske retningslinjer for sponsorater (hvem vil vi have/ikke have som sponsorer).

Kompetencer

Medlemmerne vil have særligt brug for en eller flere af følgende kompetencer:

 • Forhandlingsvant
 • Godt kendskab til de lokale erhvervsdrivende
 • God til skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Sætte mål
 • Struktureret

Mødefrekvens

10 gange årligt á 1 time.

Luk