Menu

Kommissorium - Turnering

Kommissorium for turneringsadministration

Senest opdateret: 01-01-2024

Sammensætning

Turneringsudvalget består af 3-5 personer. Refererer til kontaktperson i bestyrelsen. Udvalget er selv-supplerende.

Ansvar & myndighed

Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at træningstider og kamptider tildeles efter aftalte retningslinier.

I krisesituationer er det kun klubbens formand, der udtaler sig.

Opgaver

 • Holdtilmelding til officielle turneringer
 • Opfølgning på holdkort
 • Turneringsadministration, kampplanlægning
 • Repræsentere klubben i kommunale fordelinger
 • Intern fordeling af træningstider hvert kvartal
 • Udarbejde dommerretningslinjer
 • Udarbejde og vedligeholde retningslinjer for træningstider og kamptider
 • Påsætte dommere til indkomne kampe døm-selv-kampe i rækkerne 8 og 11 mands samt 8-mands senior eller ældre via TFC Dommerhjælp.
 • Dommer honorering for dømte kampe sendes inden den 7. i hver måned til forretningsfører.
 • Opdatere den del af hjemmesiden, som turneringsudvalget har ansvaret for
 • Afholde årligt afslutning for dommerne. Medio November.
 • Opsøge og rekruttere nye dommere
 • Planlægge evt. dommerkurser
 • Samarbejde med sportslige udvalg omkring træningsplanlægning
 • Udarbejdelse af en årsplan i november
 • Sikre bemanding til SBU-turneringsrunder

Kvalifikationer

Medlemmerne af Turneringsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere
 • Konflikthåndtere
 • Sætte mål
 • Finde og udpege nøglepersoner
 • Kluborienteret
 • Administrere
 • IT-kompetence
 • Struktureret

Mødefrekvens

Aftales af udvalget.

Luk