Menu

Kommissorium - Bestyrelsen

Kommissorium for Bestyrelsen

Senest opdateret: 27-11-2015

Sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer: bestyrelsen konstituerer sig selv

 • Formand (vælges direkte)
 • Kasserer (vælges direkte)
 • Næstformand
 • Sekretær
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem
 • Bestyrelsesmedlem

Udover bestyrelse har vi følgende:

 • 2 suppleanter
 • 1 ekstern revisor

 

Ansvar & myndighed


Bestyrelsen er klubbens øverste løbende beslutningsorgan. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen. Bestyrelsen har således i sidste ende myndighed over alle øvrige udvalg, men skal primært tjene som vejledende inspirationskilde og sparringspartner for de øvrige udvalg. Bestyrelsen beslutter strategier, politikker og arbejder værdiorienteret. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig. I krisesituationer er det kun klubbens formand, der udtaler sig.

Opgaver

Det er bestyrelsens opgave:

 • Bestyrelsen udarbejder budget (dec.)
 • At udvikle, implementere og vedligeholde klubbens udviklingsplan samt delegere opgaver ud i organisationen
 • Sikre klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens udviklingsplan og værdier
 • Opdatere funktionsfordelingsanalysen en gang årligt (inden udgang af marts måned)
 • Udarbejde årsplan for klubben (senest 1. april)
 • 2 medlemmer af bestyrelsen (kasserer og formand) godkender og underskriver aftaler
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger 1. herre- og 1. kvindeseniortræner
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger øvrige personale herunder restauranten
 • Ansvarlig for klubbens politikker og strategier
 • At udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer.
 • At varetage klubbens politiske og sportslige interesser i såvel fodboldverdenen som lands-, regional- og kommunalpolitisk
 • At vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur.
 • At arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter
 • Skrive referat af møderne i bestyrelsen
 • Varetage samarbejde og interaktion med TFC venner
 • Bestyrelsen er repræsenteret i forbindelse med sponsormøder
 • Bestyrelsen skriver i udvalgte kampprogrammerne for eliteholden
 • Bestyrelsen er overordnet ansvarlig til pressen og overordnet ansvarlig for klubbens kommunikation.

 

Kvalifikationer

Den samlede bestyrelse vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere, motivere, indsigt i frivilligt arbejde, forretningsforståelse, delegere, prioritere, økonomisk indsigt, konflikthåndtere, proaktiv og udviklende, organisere, sætte mål, tænke og arbejde strategisk, IT-kendskab, fodboldforståelse.

 

Mødefrekvens

12 gange årligt á 4 timer.

Luk