Menu

Kommissorium - Bestyrelsen

Kommissorium for Bestyrelsen

Senest opdateret: 20-12-2023

Sammensætning

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

 • Formand (vælges direkte)
 • Kasserer (vælges direkte)
 • Næstformand
 • Sekretær (kan varetages af en af de øvrige)
 • 2-4 Bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Udover ovenstående har vi følgende:

 • 2 suppleanter
 • 1 ekstern revisor

Ansvar & myndighed

Bestyrelsen er klubbens øverste løbende beslutningsorgan. Kun generalforsamlingen står over bestyrelsen. Bestyrelsen har således i sidste ende myndighed over alle øvrige udvalg, men skal primært tjene som vejledende inspirationskilde og sparringspartner for de øvrige udvalg. Bestyrelsen beslutter strategier, politikker og arbejder værdiorienteret. Bestyrelsen er økonomisk ansvarlig. I krisesituationer er det kun klubbens formand, der udtaler sig.

Opgaver

 • Bestyrelsen udarbejder budget inden generalforsamlingen.
 • At udvikle, implementere og vedligeholde klubbens udviklingsplan samt delegere opgaver ud i organisationen.
 • Sikre klubbens øvrige aktiviteter stemmer overens med klubbens udviklingsplan og værdier.
 • 2 medlemmer af bestyrelsen (kasserer og formand) godkender og underskriver aftaler.
 • Bestyrelsen er involveret i ansættelse og afskedigelse 1. herre- og 1. kvindeseniortræner.
 • Bestyrelsen ansætter og afskediger øvrige fastansatte personale herunder caféen og shoppen.
 • Ansvarlig for klubbens politikker og strategier.
 • At udvikle og vedligeholde værdier og visioner samt udbrede kendskabet til disse blandt klubbens medlemmer.
 • At varetage klubbens politiske og sportslige interesser i såvel fodboldverdenen som lands-, regional- og kommunalpolitisk.
 • At vedligeholde og udvikle klubbens organisation og struktur.
 • At arrangere generalforsamlinger samt vedligeholde og udvikle klubbens vedtægter.
 • Skrive referat af møderne i bestyrelsen.
 • Bestyrelsen er repræsenteret i forbindelse med sponsormøder.
 • Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for klubbens eksterne kommunikation herunder med pressen.

Kvalifikationer

Den samlede bestyrelse vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere
 • Motivere
 • Indsigt i frivilligt arbejde
 • Forretningsforståelse og økonomisk indsigt
 • Konflikthåndtering
 • Proaktiv og udviklende
 • Organisering
 • Målsætning
 • Arbejde strategisk
 • fodboldforståelse

Mødefrekvens

8-10 gange årligt á 3-4 timer.

Luk