Menu

Kommissorium - Pigeudvalget

Kommissorium - for Pigeudvalget

Senest opdateret: 16-12-20123

Sammensætning

Pigeudvalget består af 4-5 medlemmer tilknyttet hhv. kvinde-ungdom og børn-opstart i kvinde-pige afdelingen. De udpegede medlemmer kan inddrage andre relevante personer i udvalget. Udvalget skal være på plads senest marts hvert år.

Ansvar & myndighed

Udvalget er primært ansvarlig for aktiviter og andre tiltag der sikrer en fortsat tilgang og fastholdelse af spillere i pigeafdelingen. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. I krisesituationer er det klubbens formand, som udtaler sig. Rapporterer til sportsligt udvalg.

Opgaver

Pigeudvalget har følgende opgaver

 • Tage initiativ til aktiviteter der sikrer fastholdelse og fortsat tilgang af spillere til pigeafdelingen
 • Sikre samarbejde på tværs af afdelingerne på pigesiden
 • Udarbejde referat fra møderne
 • Udvalget kan udarbejde og indstille forslag til bestyrelsen om økonomi til ekstraordinære sportslige tiltag
 • Ansvarlig for den del af hjemmesiden, som omhandler udvalgets område

Kvalifikationer

Medlemmerne af Pigeudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Social kompetence
 • Kommunikationsevne
 • Overblik
 • Engagement
 • Ansvarsbevidsthed
 • Struktureret

Mødefrekvens

1 gang månedligt á 2-3 timer.

Luk