Menu

Kommissorium - Aktiviteter

Kommissorium for Aktivitetsudvalg

Senest opdateret: 07-01-2020

Sammensætning

Aktivitetsudvalget består af mellem 3 - 5 personer. Der udpeges en kontaktperson i bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest 1. april.

Ansvar & myndighed

Udvalget er budgetansvarligt. Udvalget skal sikre at aktiviteterne gennemføres på tilfredsstillende vis. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. Formanden for udvalget sikrer at bestyrelsens kontaktperson holdes orienteret. I krisesituationer er det kun klubbens formand, der udtaler sig.

Opgaver

Aktivitetsudvalget har følgende opgaver:

 • Sørge for at videreudvikle eksisterende aktiviteter (fx fyrværkerisalg, fodboldskolen, dommerkurser, stævner, rejser og grillarrangementer).
 • Komme med idéer til nye tiltag til aktiviteter.
 • Medvirke til at evaluere aktiviteterne.
 • Sikre at der udarbejdes drejebøger/tjeklister for gentagne arrangementer.
 • Få etableret et netværk af frivillige hjælpere.
 • Skaffe frivillige til at varetage klubbens aktiviteter som f.eks. fyrværkerisalg, fodboldskolen, dommerkurser, stævner, rejser og grillarrangementer.
 • Sikre at en given aktivitet har en ansvarlig, samt de frivillige som er nødvendige for at gennemføre.
 • Sikre at de frivillige anerkendes for deres indsats.
 • Udarbejde budget og regnskab for de enkelte aktiviteter.
 • Ansvarlig for kommunikation om aktiviteter.
 • Udarbejde referater fra udvalgets møder.
 • Udarbejdelse af en årsplan for aktivitetsudvalget i november.

Kompetencer

Aktivitetsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere
 • Motivere
 • Sætte mål
 • Finde og udpege nøglepersoner
 • Social orienteret
 • Forretningsorienteret
 • Organisere
 • Delegere
 • Økonomiforståelse
 • Iderige

Mødefrekvens

 • 4 gange årligt

   

Luk