Menu

Kommissorium - HR

Kommissorium for HR udvalg

Senest opdateret: 22-09-2015

 

Sammensætning

HR udvalg består af 2 bestyrelsesmedlemmer. Udvalget nedsættes på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Ansvar & myndighed


Udvalget er budgetansvarligt.

Udvalget er ansvarligt for at sikre alle HR opgaver, herunder udarbejde rammer og overholdelse af disse for træner/lederaftaler, omkostningsgodtgørelse og kompetenceudvikling Taastrup FC. Udvalget er ansvarligt for efterlevelse af klubbens værdier, leveregler. Udvalget skal efterleve klubbens uddannelsespolitik. Udvalget refererer til bestyrelsen. I krisesituationer er det kun klubbens formand, der udtaler sig.

 

Opgaver

HR udvalget har følgende opgaver:

 

 • Godkende og udarbejde træner/lederaftaler
 • Opstille rammer for omkostningsgodtgørelse
 • Sikre overblik over trænere og lederes faglige kompetencer
 • Sikre overblik og planer for relevante uddannelsesmuligheder for trænere og ledere i Taastrup FC
 • Udarbejdelse, evaluering og opdatering af uddannelsespolitik
 • Opdatere Træner-/leder håndbogen
 • Udarbejde referat på møderne
 • Sikre anerkendelse og motivation af hjælpere
 • Ansvar for den del af hjemmesiden, der omhandler træner-/lederhåndbogen.
 • Udarbejdelse af en årsplan og budgetudkast (senest 1. december) for HR-området

 

Kvalifikationer


Medlemmerne af HR udvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikerende
 • Kendskab til uddannelsesmuligheder for trænere og ledere
 • Kendskab til tilskudsmuligheder omkring uddannelse af trænere og ledere
 • Kendskab til HR arbejde
 • Sætte mål
 • Kende TFC´s struktur til bunds
 • Struktureret
 • IT kendskab

 

Mødefrekvens

3 gange årligt á 3 timer.

Luk