Menu

Kommissorium - IT

Kommissorium for IT

Senest opdateret: 07-12-2019

Sammensætning

ITs udvalg består af 3-4 personer. Formanden for udvalget udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest marts hvert år.

Ansvar & myndighed
Udvalget er ansvarligt for den overordnede IT – internt og eksternt. Endvidere skal udvalget respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. I krisesituationer er det klubbens formand, som udtaler sig.

Opgaver

 • Vedligeholdelse af menuer og strukturer på hjemmesiden
 • Løbende opdatering af klubbens hjemmeside med indkomne emner
 • Oprettelse af mailadresser og mailgrupper
 • Aftale med eksterne domæne administrationer
 • Udarbejdelse af en årsplan for området pr. 1.april
 • Office administration, herunder One-drive
 • Administration af hjemmesiden, herunder oprydning
 • Uddanne i og hjælpe med IT
 • GDPR

Kompetencer

IT-udvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • God til IT
 • Struktureret
 • IT og hjemmeside (CMS) kendskab

Mødefrekvens

4 gange årligt á 2 timer.

 

Luk