Menu

Kommisorium - Aktiviteter

Kommissorium for Aktivitetsudvalg

Senest opdateret: 22-09-2015

Sammensætning

Aktivitetsudvalget består af mellem 3 - 5 personer, bestående af

5 menige udvalgsmedlemmer. Der udpeges en kontaktperson i bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest 1. april.

 

Ansvar & myndighed


Udvalget er budgetansvarligt. Udvalget skal sikre at aktiviteterne gennemføres på tilfredsstillende vis. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. Formanden for udvalget sikrer at bestyrelsens kontaktperson holdes orienteret. I krisesituationer er det kun formanden, der udtaler sig

 

Opgaver

Aktivitetsudvalget har følgende opgaver;

 • Sørge for at videreudvikle eksisterende aktiviteter (fx fyrværkerisalg, fodboldskolen, dommerkurser, stævner, rejser og grillarrangementer)
 • Komme med idéer til nye tiltag til aktiviteter
 • Medvirke til at evaluere aktiviteterne
 • Sikre at der udarbejdes drejebøger/tjeklister for gentagne arrangementer
 • Få etableret et netværk af frivillige hjælpere.
 • Skaffe frivillige til at varetage klubbens aktiviteter som f.eks. fyrværkerisalg, fodboldskolen, dommerkurser, stævner, rejser og grillarrangementer.
 • Sikre at en given aktivitet har en ansvarlig, samt de frivillige som er nødvendige for at gennemføre.
 • Sikre at de frivillige anerkendes for deres indsats
 • Udarbejdelse af budget og regnskab for de enkelte aktiviteter
 • Ansvarlig for den del af hjemmesiden, som omhandler aktivitetsudvalget
 • Udarbejde referater fra udvalgets møder
 • Udarbejdelse af en årsplan for aktivitetsudvalget i november
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen / jan

 

Kvalifikationer


Det samlede aktivitetsudvalg skal have følgende kompetencer:

 • Kommunikere
 • Motivere
 • Sætte mål
 • Finde og udpege nøglepersoner
 • Social orienteret
 • Forretningsorienteret
 • Organisere
 • Delegere
 • Økonomiforståelse
 • Iderige

 

 

Mødefrekvens

 

 • 4 gange årligt á 3 timer.

   

   

Luk