Menu

Kommisorium - Klubadministration

Kommissorium for Klubadministration

Senest opdateret: 22-09-2015

Sammensætning

Klubadministationsudvalget består af forretningsfører samt 2 til 4 udvalgsmedlemmer. Bestyrelsen udpeger medlemmerne. Udvalget skal være på plads senest 1. april.

 

Ansvar & myndighed


Udvalget er budgetansvarligt. Udvalget håndterer alle opgaver omkring Taastrup FC’s materiale budget, samt kontakt til materialeudvalget. Udvalget er ligeledes sparringspartner for udvikling af klubhus, shop og cafe herunder boden på stadion. Udvalget refererer til kontaktpersonen i bestyrelsen. Udvalget er ansvarligt for efterlevelse af klubbens værdier, leveregler. I krisesituationer er det kun klubbens formand, der udtaler sig.

 

 

Opgaver

Klubadministrationsudvalget har følgende opgaver;

 • Budgetopfølgning vedr. materialebudget.
 • Rekruttere vaskepersonale
 • Sikre at der er tilstrækkelige materialer
 • Sikre udarbejdelsen af materialeliste + status pr. 31. dec.
 • Sikre udarbejdelse af budget for kommende indkøb senest 1. november.
 • Udarbejde løbende status til økonomiudvalget.
 • Udarbejde referat på møderne
 • Udarbejdelse af flerårigt investerings- og vedligeholdelsesbudget for materialer og klubhus
 • Ansvarlig for den del af hjemmesiden som omhandler udvalgets arbejde
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen/ jan
 • Sikre et forum for udvikling af klubhus, shop og cafe.

 


Kvalifikationer


Klubadministrationsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kendskab til alle klubbens materialer
 • Kendskab til Taastrup FCs værdier
 • Forretningsorienteret
 • Finde og udpege nøglepersoner (netværk)
 • Socialt orienteret
 • Organiseret
 • Ansvarsbevidst
 • Struktureret
 • Delegere
 • Kan kommunikere skriftlig og mundtligt
 • Kunne motivere

 

 

Mødefrekvens

4 gange årligt á 2 timer.

 

 

Luk