Menu

Kommisorium - Økonomi

Kommissorium for Økonomiudvalg

Senest opdateret: 22-09-2015

 

Sammensætning

Økonomiudvalget består af 3 bestyrelsesmedlemmer samt forretningsføreren. Udvalget nedsættes ved det konstituerende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Formanden for udvalget er klubbens kasserer.

 

Ansvar & myndighed


Udvalget refererer til bestyrelsen. Udvalget er ansvarlig for at sikre økonomisk overblik over klubbens økonomiske forhold og orientere bestyrelsen om uventet udvikling i økonomien. Udvalget skal respektere klubbens værdier, leveregler samt strategier. I krisesituationer er det kun klubbens formand, der udtaler sig.

 

Bogføring og opstilling af regnskab og budgetudkast håndteres af forretningsføreren, evt. i samarbejde med kasseren.

 

Opgaver

Økonomiudvalget udvalget har følgende opgaver;

 

 • Sikrer overblik over klubbens økonomi
 • Gennemgår kvartalsregnskaber og følger økonomiudvikling
 • Følger økonomiudvikling og budgetter i TFC piger
 • Ajourfører liste over godkendte ekstraudgifter
 • Rapporterer økonomistatus til bestyrelsen kvartalsvist ved bestyrelsesmøder
 • Udarbejdelse budgetter (december/januar)
 • Udarbejdelse af en årsplan for området (januar)
 • Udvalget er ansvarligt for udarbejdelse af regnskab til generalforsamlingen via revisor (januar/februar)
 • Godkender kørselsregnskaber
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourføre funktionsfordelingsanalysen / januar.

 

Kvalifikationer


Medlemmerne af Økonomiudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Struktureret
 • Kommunikerende
 • Kendskab til regnskab og budgettering
 • Forretningsforståelse
 • Kunne sætte mål
 • Kende TFC´s struktur til bunds
 • IT kendskab

 

Mødefrekvens

5-6 gange årligt á 3 timer, herunder ved afslutning af kvartalsregnskab.

 

Luk