Menu

Kommisorium - Turneringsadministration

Kommissorium for turneringsadministration

Senest opdateret: 01-12-2015

Sammensætning

Turneringsudvalget består af 6 personer. Refererer til kontaktperson i bestyrelsen. Udvalget er selv-supplerende. Udvalget skal være på plads senest 1. apr.

Ansvar & myndighed

Udvalget er budgetansvarligt. Formanden for udvalget holder kontaktpersonen i bestyrelsen orienteret. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier og leveregler. Skal sikre at træningstider og kamptider tildeles efter aftalte retningslinier.

I krisesituationer er det kun klubbens formand, der udtaler sig.

 

Opgaver

Turneringsudvalget har følgende opgaver:

 • Holdtilmelding til officielle turneringer
 • Opfølgning på holdkort
 • Turneringsadministration, kampplanlægning
 • Repræsentere klubben i kommunale fordelinger
 • Intern fordeling af træningstider hvert kvartal
 • Udarbejde dommerretningslinjer
 • Udarbejde og vedligeholde retningslinjer for træningstider og kamptider til godkendelse i bestyrelsen
 • Påsætte dommere til indkomne kampe døm-selv-kampe i rækkerne 8 og 11 mands samt 8-mands senior eller ældre via TFC Dommerhjælp.
 • Dommer honorering for dømte kampe sendes inden den 7. i hver måned til forretningsfører.
 • Opdatere den del af hjemmesiden, som turneringsudvalget har ansvaret for
 • Afholde årligt afslutning for dommerne. Medio November.
 • Opsøge og rekruttere nye dommere
 • Planlægge evt. dommerkurser
 • Konfliktløsning – afdelinger imellem
 • Information/kommunikation til interessenter om bl.a. træningstider
 • Samarbejde med sportsligt udvalg omkring træningsplanlægning skal det ikke være omkring planlægning af træningstider
 • Udarbejde referat på møderne
 • Udarbejdelse af en årsplan i november
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen (marts)
 • Sikre bemanding til SBU-turneringsrunder
 • Udarbejde budget (november)

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af Turneringsudvalget vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Kommunikere
 • Konflikthåndtere
 • Sætte mål
 • Finde og udpege nøglepersoner
 • Kluborienteret
 • Administrere
 • IT-kompetence
 • Struktureret

 

Mødefrekvens

6 gange årligt á 3 timer.

Luk