Menu

Kommissorium - IT

Kommissorium for IT

Senest opdateret: 22-09-2015

 

Sammensætning

ITs udvalg består af 3-4 personer. Udvalget udpeges af bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest marts hvert år.

 

Ansvar & myndighed
Udvalget er budgetansvarligt. Udvalget er ansvarlig for den overordnede IT – internt og eksternt. Endvidere skal udvalget respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. Udvalget er budgetansvarligt for IT-området. Udvalget refererer til formanden for kommunikationsudvalget. I krisesituationer er det klubbens formand, som udtaler sig.

 

 

Opgaver

ITsudvalget har følgende opgaver;

 

 • Vedligeholdelse af menuer og strukturer på hjemmesiden
 • Løbende opdatere klubbens hjemmeside med indkomne emner.
 • Oprette mailadresser og mailgrupper
 • Aftale med eksterne domæne administrationer
 • Udarbejdelse af en årsplan for området pr. 1.april
 • Udvalget afleverer pr. 1. december et budgetoverslag til økonomiudvalget.
 • DROPbox administration
 • Eksterne FTP-sites
 • Administration af hjemmesiden, herunder oprydning
 • Uddanne i IT


Kvalifikationer


Medlemmerne af ITs udvalg vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • God til skriftligt og mundtligt IT
 • Sætte mål
 • Struktureret
 • IT og hjemmeside (CMS) kendskab

 

Mødefrekvens

9 gange årligt á 2 timer.

 

 

Luk