Menu

Kommissorium - Pige/kvinde - Ledelse

Kommissorium - for Pige/Kvinde - ledelse

Senest opdateret: 27-11-2015

 

 

Sammensætning

Kvinde-pige ledelse består af 1-2 medlemmer udpeget af bestyrelsen, samt de sportslige ansvarlige for hhv. kvinde-ungdom og børn-opstart i kvinde-pige afdelingen. De udpegede medlemmer kan inddrage andre relevante personer i udvalget. Udvalget skal være på plads senest marts hvert år.

 

Ansvar & myndighed

Udvalget er ansvarlig for budget samt sikring af implementering af bredde- og talentstrategien i pige/kvindeafdelingen. Udvalget skal respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. I krisesituationer er det klubbens formand, som udtaler sig. Rapporterer til bestyrelsen via personer der er udpeget.

 

Opgaver

Pige-Kvinde ledelse har følgende opgaver

 • Udarbejdelse af halvårsbudgetter til godkendelse i bestyrelsen på bestyrelsesmøder i januar og august
 • Udarbejde, implementering og vedligeholde af bredde- og talentstrategi for kvinde-pige fodbolden i klubben
 • Ansvar for at de nødvendige træner-leder aftaler laves for at underbygge den sportslige udvikling for kvinde-piger.
 • Orientere HR om indgåede aftaler
 • Indkalde og afvikle 2 årlige møder for repræsentanter for afdelinger, hvor der gøres status på bredde- og talentstrategien. Her drøftes erfaringer med implementering af den sportslige strategi
 • Give sportslige retningslinjer og politikker for det sportslige område til godkendelse i turneringsadministrationsudvalget. (Eksempel kunne være prioritering af banefordeling, antal træninger mv.)
 • Informere om og implementere de godkendte sportslige retningslinjer og politikker til kvinde-pige trænere og ledere.
 • Udarbejde referat fra møderne
 • Udvalget kan udarbejde og indstille forslag til bestyrelsen om økonomi til ekstraordinære sportslige tiltag
 • Ansvarlig for den del af hjemmesiden, som omhandler udvalgets område
 • Ansvar for udarbejdelse af licensansøgninger

Kvalifikationer

Medlemmerne af sportsligudvalg vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • Social kompetence
 • Kommunikationsevne
 • Overblik
 • Engagement
 • Prioriteringsevne
 • Ansvarsbevidsthed
 • Sportslig indsigt – indgående kendskab til bredde- og talentudvikling
 • Struktureret

Mødefrekvens

1 gang månedligt á 2-3 timer.

Luk