Menu

Kommissorium - Sport

Kommissorium - for Sportsligt udvalg

Senest opdateret: 29-11-2015

Sammensætning

Sportsligt udvalg består af afdelingsformændene og mindst 1 fra bestyrelsen. Udvalget skal være på plads senest marts hvert år. Udvalget udpeges af bestyrelsen.  

 

Ansvar & myndighed


Udvalget er budgetansvarligt. Udvalget er ansvarlig for den sportslige linje og udvikling i Taastrup FC samt implementering i den sportslige afdeling. Endvidere skal udvalget respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. Udvalget rapporterer til klubbens bestyrelse via udvalgets bestyrelsesmedlem. I krisesituationer er det klubbens formand, som udtaler sig.

 

 

Opgaver

Sportsligt udvalg har følgende opgaver;

 

 • Udarbejdelse af en halvårsplan for området medio marts og start august
 • Ansvar for at der er lavet de nødvendige træner-leder aftaler for at underbygge den sportslige udvikling
 • Overordnet ansvarlig for udarbejdelse, implementering og opdatering af bredde- og talentstrategi.
 • Indkalde og afvikle 4 årlige møder for repræsentanter for afdelinger, hvor der gøres status på bredde- og talentstrategien. Her drøftes erfaringer med implementering af den sportslige strategi
 • Give sportslige retningslinjer og politikker for det sportslige område til godkendelse i turneringsadministrationsudvalget. (Eksempel kunne være prioritering af banefordeling, antal træninger mv.)
 • Udarbejde referat fra møderne som sendes til bestyrelsen.
 • Udvalget kan udarbejde og indstille forslag til bestyrelsen om økonomi til ekstraordinære sportslige tiltag.
 • Udarbejdelse af budget – senest 1. december
 • Ansvarlig for den del af hjemmesiden, som omhandler udvalgets område
 • Sikre udpegelse af personer til ad-hoc deltagelse i disciplinærudvalg

 

 

Kvalifikationer

Medlemmerne af sportsligt udvalg vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 Social kompetence

 • Kommunikationsevne
 • Overblik
 • Engagement
 • Prioriteringsevne
 • Tålmodighed
 • Sportslig indsigt – indgående kendskab til bredde- og talentudvikling
 • Struktureret

 

Mødefrekvens

 

4 gange årligt á 3 timer.

(Medio april, primo juni, medio august, medio november)

Luk