Menu

Decentralisering giver udvikling og mere indflydelse til medlemmerne

image
Birgitte Hamborg-Faarbæk og Thomas Blomgren-Hansen
29. november 2015 kl. 15:40

Bestyrelsen har gennem mere end et år arbejdet på at styrke decentraliseringen i Taastrup FC. Det er baggrunden for, at vi nu kan præsentere en ny organisation for klubben. Det er bestyrelsens overbevisning at vi kan styrke og udvikle Taastrup FC gennem en øget decentralisering af beslutningerne. Det skyldes, at bestyrelsen mener, at flere beslutninger bør ligger tættere på medlemmerne, som derved får mere indflydelse på deres dagligdag og dermed får mere lyst til at engagere sig mere i klubben. Samtidig frigiver det ressourcer i bestyrelsen, så bestyrelsen i højere grad kan koncentrere sig om klubbens strategiske udvikling frem for at bruge tid på beslutninger, som med fordel kunne tages i de forskellige udvalg og afdelinger.

Et eksempel på den øgede decentralisering er den nye organisering af TFC piger, hvor afdelingen har fået sit eget budget og et væsentlig frihed i forhold til den daglige drift af pigeafdelingen.

Se også Taastrup FCs organisationsbeskrivelser

 

Med den nye struktur vil bestyrelsen indtage en mere overordnet rolle i forhold til en række af klubbens udvalg og afdelinger, så de får mere frihed i dagligdagen. Afdelinger og udvalg hvor der ikke nødvendigvis er bestyrelsesdeltagelse i ledelsen er markeret med hvid farve.

Den nye struktur betyder, at vi har brug for nogle medlemmer med stærke kompetencer, som har lyst til at engagere sig i ledelsen af Taastrup FC og præge udviklingen under den nye organisation. Vi har både brug for medlemmer i flere udvalg, som har lyst til at engagere sig i den daglige drift, der er også plads til nye medlemmer bestyrelsen, som har lyst til at medvirke til den strategiske udvikling af klubben.

Taastrup FC mangler altid hjælp til enten udvalgsarbejdet eller f.eks. en post som opstartsformand, ungdomsformand eller lignende. Så er DU interesseret i at være aktiv i din/dit barns klub, så vil der altid være plads til dig og din hjælp. Du kan kontakte forretningsfører Frank Mouritzen, og fortælle hvilke kompetencer og interesser du har, så kan han fortælle dig mere om, hvor der er brug for hjælpende hænder. Vi håber, at se dig.