Menu

Har du lyst til at deltage i fastholdelse af medlemmer i Taastrup FC.

ELM
14. november 2014 kl. 14:02

Har du lyst til at deltage i modtagelse og fastholdelse af medlemmer i Taastrup FC. HTK tilbyder en coach og en mentor- uddannelse som er baseret på erfaringer fra lignende aktivitet i Københavns kommune. Læs mere herunder

Har du lyst til at deltage i modtagelse og fastholdelse af medlemmer i Taastrup FC.

HTK tilbyder en coach og en mentor- uddannelse som er baseret på erfaringer fra lignende aktivitet i Københavns kommune.

Læs mere herunder og hvis du er interesseret kontakt Birgitte eller Egon - se kontaktoplysninger her

Coaches :
De deltagende unge drenge og piger i aldersgruppen 15 til 19 år vil efter uddannelsesforløbet være i stand  til at:

-modtage børn i aldersgruppe 6 til 12 år i sin forening

-have en god dialog med forældre

-være kontaktpersonen til frivillige centrets foreningsguide  

-afvikle mindre foreningsarrangementer (stævne, sociale events)

-markedsføre foreningen

Mentor:
Frivillig leder/træner eller forældre som har en god tilknytning til de unge i forening vil efter uddannelsen være i stand til at:

-vejlede/coache de unge trænere og spillere i sin forening

-være sparringspartner til de unge coachdeltagere

-deltage i foreningens rekrutterings - og fastholdelsesstrategi af de unge trænere

-præsentere og markedsføring sin klub

 

FASE 1

Intro

Modul 1  Mentorer 2 dages kursus, mentorer

2014

30. aug.: Rådhuset 31. aug.: Hedeland Golf

Kl. 09.30-16: Præsentation af programmet og forventningsafstemning af mentorrolle

Kl. 09.30-16.00: Undervisning i coaching/ kommunikation

Michael Frost

Modul 2 Introaften - alle

2014

24. sep.: Rådhuset

Kl. 18.30-20.30: Præsentation af programmet

 

Alle

Modul 2 Fælleskursus - alle

2014

28. sep. 09.30 til 18.30 Parken KBH

Kl. 09.30-14.30 Rundvisning i parken/ coaching

kl. 15.00 til 18.30 Coaching praktisering med golf, Plads; Bella Center

Michael Frost

FASE 2

Teori 

Modul 3 Fælleskursus - alle

2014

2. nov.: Fodboldens Hus

Kl. 10.00-16.00 Mentorer:                Insightprofil

Kl. 10.00-16.00 Coaches: AKT-kursus

DBU konsulent

Modul 4 Fælleskursus - alle

2014

30. nov.: Foreningslokale

Kl. 10.00-16.00 Mentorer: Opfølgning på modul 1 i coaching/ kommunikation              Fælles information om Udviklings- puljen i Fritid og Kultur

Kl. 10.00-16.00: Coaches: Fritidsvejledning Temaer: rollemodel, dialog med forældre, dialog med børn og forenings-præsentation

Michael Frost og ?

Modul 5 Fælleskursus - alle

2015

Januar : Copenhagen Business Academy

Sportsmanagement og planlægning af idrætsevent

 

Lyngby Buisness school

FASE 3

Praktik

Modul 6 Fællesarrangement

2015

21. feb.: Foreningsanlæg

Afvikling af fælles idrætsevent/ arrangement

   

Modul 7 Fælleskursus 5 timer

2015

21. marts: Foreningslokale

Præsentation af koncept "Velkommen til klubben"

Handlingsplan til at rekruttere og fastholde medlemmer i foreningen

DBU konsulent

Modul 8 Fælleskursus 5 timer

2015

14. juni: Foreningslokale

Markedsføring af egen forening og præsentationsteknik til fremlæggelse af uddannelsen til andre interessenter

Planlægning af Aktiv Sommer i forening

DBU konsulent

FASE 4

Evaluering 

Modul 9 Fælleskursus 4 timer

2015

6. sept.:   Rådhuset

Opfølgning på handlingsplan, forankring og evaluering

Forenings-præsentation af gennemførelse af Aktiv Sommer

Michael Frost

Modul 10    Fælles arrangement

2015

 3. oktober Hemligt Sted

Fælles afslutning med et socialt arrangement og overrækkelse af diplom

   

 

 

 

Til de unge coaches:

-De får træningsdragt (Står Coach på ryggen)

-Kompetencer i kommunikation/formidling, coaching, markedsføring, afvikling af events/arrangementer, børnetræning etc.

-Kursusbevis efter hvert modul som kan bruges til sit CV

-Diplom efter gennemførelsen af uddannelsen

-Inspiration fra Superligaklub og andre institutioner som vi besøger under uddannelsen

-Deltag i DBU film om uddannelsen

-Præsentere og markedsføre sin klub for andre klubber/kommuner

-Godt socialt fællesskab

 

 

Til mentorer:

-Træningsdragt (står Mentor på ryggen)

-Kompetencer i kommunikation/formidling, coaching, markedsføring, afvikling af events/arrangementer, handlingsplaner, lederprofil etc.

-Kursusbevis efter hvert modulforløb.

-Diplom efter gennemførelsen af uddannelsen

-Præsentere sin forening for andre i klubber og kommuner

-Deltag i DBU film med fokus på uddannelsen og jeres forening