Menu

Generalforsamling 2016

image
09. februar 2016 kl. 21:06

Taastrup FC
Indkalder til ordinær generalforsamling
I Cafe Skosålen, Parkvej 78,
2630 Taastrup

 

Tirsdag den 1. marts 2016 kl. 19.30
Indskrivning starter kl. 18.30

Med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Revideret regnskab
4. Kontingentfastsættelse
(herunder forelæggelse af budget for 2016)
5. Indkomne forslag
6. Valg i henhold til vedtægterne
7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Med sportslig hilsen
Taastrup FC - Bestyrelsen

Vedtægter for Taastrup FC Bestyrelsens beretning Revideret regnskab Indkomne forslag