Menu

Generalforsamlig - TFC Venner

image
Anne Bak
03. maj 2017 kl. 15:21
Ordinær generalforsamling mandag den 8. maj 2017 kl. 19.00

Taastrup FC´s Fodboldvenner afholder ordinær generalforsamling

 

Mandag den 8. maj 2017 kl. 19.00

 

I Taastrup FC´s klubhus på Nybolig Park

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse.

På valg er: Jesper Christensen, Anne Bak, Peter Hunyadi & Steen Lethan

  1. Valg af suppleanter.
  2. Valg af revisor.
  3. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 7. maj 2017 på mailadresse jesperchristensen1971@gmail.com

 

På bestyrelsens vegne – Jesper Christensen

Luk