Menu

TFC Klub 120 - ordinær generalforsamling

image
Ingolf Skafte
06. november 2017 kl. 17:53

TFC Klub 120

                 Indkaldelse til ordinær generalforsamling

               I klubhuset på Nybolig Park, Sydskellet 1

                   lørdag den 11. november 2017 kl. 12.00

 

                 Med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

 2) Godkendelse af dagsorden

3) Formandens beretning

4) Indkomne forslag

5) Valg i henhold til vedtægterne

6) Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være klubbens formand Tom Friisgaard i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Til orientering kan oplyses, at der ikke er noget regnskab at fremlægge, idet regnskabsåret løber fra 1. juli 2017 til 30. juni 2018. Under formandens beretning vil der blive givet en orientering over økonomien i Klub 120

 

Efter generalforsamlingen forventeligt med start omkring kl. 13:00 er der frokost for foreningens medlemmer. Klubben betaler for frokosten, men medlemmerne betaler selv for drikkevarer. Tilmelding til frokost bedes sendt til formanden (tom@friisgaard.dk) eller kassereren (ingolfskafte@gmail.com)  senest den 4. november.

 

Med venlig hilsen

TFC Klub 120 – Bestyrelsen

Luk