Menu

Generalforsamling i Taastrup FC´s Fodboldvenner

image
23. april 2018 kl. 11:10

Taastrup FC´s Fodboldvenner afholder ordinær generalforsamling

 

onsdag den 02. maj 2018 kl. 19.00

 

I Taastrup FC´s klubhus på Nybolig Park

 

 

Dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens fremlæggelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse. Følgende er på valg: Bestyrelsesmedlem : Tonny Olsen                                                    
  6. Valg af suppleanter.
  7. Valg af revisor.
  8. Eventuelt

 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 29. april 2018 på følgende mailadresse : jesperchristensen1971@gmail.com

 

På bestyrelsens vegne – Jesper Christensen