Menu

Græsbanerne lukket fra 6. august (opdateret)

image
02. august 2018 kl. 21:34

 

LUKNING AF GRÆSBANER!!!!!!

Taastrup Idrætscenter har meddelt at benyttelsen af græsbanerne på Nybolig Park og i Taastrup Idrætspark indstilles med virkning fra mandag d.6 august og indtil videre.

Beslutningen skal ses i lyset af den meget lange tørkeperiode samt de vejrmæssige forventninger til august måned.

Græstæppet er allerede nu belastet i et omfang, der gør, at yderligere brug af banerne vil have en negativ indflydelse på græssets evne til at restituere sig, hvilket igen betyder, at banerne vil fremstår som ”jordbaner” i en meget lang tid fremover.

Turneringsudvalget har udarbejdet en alternativ plan, der er baseret på brug af kunstgræsbanerne på Nybolig Park samt Gadehaveskolen. Endvidere vil ”Højen” forsat kunne benyttes.

Planen findes på klubbens hjemmeside

En stor del af klubbens hold vil opleve både ændrede træningstider og kamptidspunkter ligesom samtlige hold, der hidtil har trænet 3 gange ugentlig, alene vil blive tilbudt 2 træningspas om ugen.

Hvis et holds kamp flyttes, vil de involverede hold modtage besked herom direkte fra Turneringsudvalget.

DMI’s langtidsprognose omtaler uforandret vejr til medio september!

Der skal fra Turneringsudvalgets side lyde opfordring til alle, om at udvise forståelse for den opståede situation samt være behjælpelig med at få afviklet træning og kamp på den bedst mulige måde for alle.

Henvendelse vedrørende ovenstående kan rettes til:

turneringsudvalget@taastrupfc.com

Link til træningsplaner 3. kvartal 

 

Venlig hilsen

 

Turneringsudvalget

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Fra TIC:

Orientering.

 

Da vejret har artet sig fra sin meget solrige side, har vi rundt om på de forskellige idrætsanlæg fået udfordringer med meget tørre baner.

Det har mange konsekvenser, men driftsmæssigt har det den konsekvens, at græsset ved brug nu hurtigt slides væk. På den lange bane medfører det at banerne senere på året vil have store områder uden græs.

 

På den baggrund og med tanke på de omkostninger, ikke bare økonomisk, men også brugsmæssigt, lukkes naturgræsbanerne officielt på de selvejende og kommunale anlæg fra på mandag den 6. august 2018.

 

De vil være lukkede indtil, der udsendes en besked til foreningerne om, at de er åbnet.

 

Alle henvises derfor til kunstgræsbanerne, med de udfordringer det måtte give.

 

 

Med venlig hilsen

 

Claus  Hillemann

Centerchef

Taastrup Idræts Center

43352863 / 30638752

 

 

Luk