Menu

Generalforsamling 2018

image
27. februar 2018 kl. 16:43

Taastrup FC Indkalder til ordinær generalforsamling i klubhuset
på Nybolig Park, Sydskellet 1, 2630 Taastrup


Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.30
Indskrivning starter kl. 19.00

Med følgende dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Beretning
  • 3. Revideret regnskab for 2017
  • 4. Kontingentfastsættelse (herunder forelæggelse af budget for 2018)
  • 5. Indkomne forslag
  • 6. Valg i henhold til vedtægterne
  • 7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Med sportslig hilsen
Taastrup FC - Bestyrelsen

Vedtægter for Taastrup FC Bestyrelsens beretning Revideret regnskab