Menu

Afskaffelse af aften- og weekendvagter på Nybolig Park og i Taastrup Idrætspark

image
02. april 2018 kl. 14:40

Taastrup Idrætscenter har besluttet med virkning fra den 3. april 2018 at afskaffe aften- og weekendvagter på de 2 udendørs anlæg. Der gøres dog en undtagelse i.f.m. HS/1’s hjemmekampe, hvor Taastrup Idrætspark vil være bemandet fra 2 timer før kick off til 2 timer efter at kampen er slut.

 

Hvordan påvirker ændringen brugernes dagligdag ?

 • Sørge for at sætte hjørneflag op inden kampen og sætte dem på plads efter kampen. På Nybolig Park opbevares hjørneflag i boldrummet, medens de i TIP opbevares i omklædningsrummene. Samme ordning gælder for de hold, som benytter linjevogterflag.
 • De hold, som benytter måltavle til bane 1 og kunststofbanen på Nybolig Park, skal afhente og ikke mindst tilbagelevere fjernbetjeningen efter kampen hos Torben i Cafeteriaet. Det er meget vigtigt at huske dette.
 • Sørge for at tænde lyset på kunstbanen med nøglebrikken (ved aktivering forlænges tiden med 2 timer – slukker dog automatisk kl. 22.30). Aktivering sker på en knap til venstre for indgangsdøren til buret, hvor TIC’s personale holder til.
 • Sørge for at afmelde fejlalarmer til HTK vagten på tlf. 8032 1222.

 

Vær venligst opmærksom på at

 • Følge den plan for omklædningsrum og baner, der fremgår af infoskærmene
 • Huske at låse omklædningsrum af både når man går ud til træning og kampe og når man er færdig med at benytte omklædningsrummet. Der skal altid være en voksen leder tilbage i omklædningsrummet indtil den sidste spiller har forladt dette.
 • Det er trænerens ansvar, at omklædningsrummet forlades i ryddelig stand og at der ikke bliver forøget hærværk.

Da der ikke længere er en vagt til stede på anlægget, er det ekstra vigtigt at overholde disse regler.

 

Muligheder for at kontakte tilkaldevagt

Der vil i særlige tilfælde være muligheder for at kontakte en tilkaldevagt telefonisk. Kan i perioden indtil 22. juni 2018 ske på telefon 4335 2748.

Tilkaldevagten kan kontaktes i følgende anledninger:

 • Døren kan ikke åbnes med nøglebrik (lavt batteri).

      Her bør mere end en nøglebrik have de samme problemer.

 • Brusere/vandhaner kan ikke lukkes
 • Ingen lys/strøm til stede
 • Hvis der observeres defekt inventar eller skader på bygninger.
 • Udrykning skadetransport?

Der skal i klubhus forefindes en trekantsnøgle og en nøgle til lågen på kunstgræsbanen.

Ved uheld skal dette indrapporteres til TIC så ledes at vi kan arkivere indberetningen.

I forhold til ovenstående og opkald i øvrigt vil det være sådan at den første handling altid vil være at løse problemstillingen over telefonen.

 

Afsluttende bemærkninger

TIC har stillet en kost og en fejebakke ind i boldrummet, som holdene er velkommen til at låne, f.eks. hvis der bliver smadret en flaske i et omklædningsrum. Hvis det bliver nødvendigt at kontakte tilkaldevagten, bedes Turneringsudvalget  orienteret herom dagen efter pr. mail.