Menu

TFC Klub 120 - ordinær generalforsamling 2018

image
Ingolf Skafte
20. oktober 2018 kl. 22:07

TFC Klub 120

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

i klubhuset på Nybolig Park, Sydskellet 1

torsdag den 8. november 2018 kl. 18.00

 

Med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent

2)  Godkendelse af dagsorden

3) Indlæg fra cheftræner Morten Rasmussen

4) Formendens beretning

5) Revideret regnskab

6) Indkomne forslag

7) Valg i henhold til vedtægterne

8)  Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være klubbens formand Tom Friisgaard i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen forventeligt med start omkring kl. 19:00 er der middag for foreningens medlemmer. Klubben betaler for middagen og en halv flaske vin til maden. Vinen kan konverteres til øl eller vand, hvis nogle ønsker det. Tilmelding til middagen bedes sendt til formanden (tom@friisgaard.dk) eller kassereren (ingolfskafte@gmail.com)  senest den 1. november.

 

Med venlig hilsen

TFC Klub 120 – Bestyrelsen

 

Luk