Menu

Generalforsamling 2019

image
07. februar 2019 kl. 18:09

Taastrup FC indkalder til ordinær generalforsamling i klubhuset på Nybolig Park, Sydskellet 1, 2630 Taastrup

 

Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.30

 

Indskrivning starter kl. 19.00

 

Med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Revideret regnskab for 2018
  4. Kontingentfastsættelse (herunder forelæggelse af budget for 2019)
  1. Indkomne forslag
  2. Valg i henhold til vedtægterne
  3. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

 

Med sportslig hilsen

Taastrup FC - Bestyrelsen

Vedtægter Taastrup FC Beretning 2018 Årsregnskab 2018