Menu

Nekrolog

image
15. marts 2020 kl. 16:29

Taastrup FC modtog lørdag formiddag den triste meddelelse om, at Michael ”Falster” Rasmussen var afgået ved døden.

Michael blev ramt af en hjerneblødning for en måneds tid siden og har ikke efterfølgende været ved bevidsthed.

Michaels fritid handlede også om fodbold og gennem mange år spillede Michael selv på forskellige seniorhold i klubben.

De senere år varetog Michael holdlederopgaven for et af klubben veteranhold. En opgave som Michael forvaltede på fornemste vis og som udløste respekt og anerkendelse fra holdets spillere såvel som fra ledelsen i klubben.

Taastrup FCs tanker går til familien og alle de, der kendte Michael.

Michael blev 48 år.

Ære være Michaels minde.

 

På Taastrup FC’s vegne

Jørgen Kolter Jensen

Formand