Menu

Åbent brev til HTK angående faciliteterne på Nybolig Park

image
24. januar 2022 kl. 15:22

Bestyrelsen sendte i den forgangne uge nedenstående brev til politikerne i Høje-Taastrup Kommune:

Kære Politikere i Høje-Taastrup Kommune

Trods udfordringer med covid-19 og diverse restriktioner gennem de sidste par år oplever Taastrup FC en rivende udvikling. Vi er væsentlig mere end 1.000 medlemmer og alene i 2021 er medlemstallet steget med næsten 10 pct. heraf har vi særligt fremgang i de yngre grupper. Det er resultatet af flere års arbejde med at skabe et sted, hvor der tilbydes kvalificeret træning for alle og gode sociale relationer.

Udover de gode rammer i Taastrup FC forventer vi også, at den spændende udvikling med nye boligområder og mange nye boliger og nye borgere vil øge medlemstallet i Taastrup FC. Vi vil bl.a. være det naturlige sted for fodboldspillere blandt de mange nye beboere i bl.a. Høje Taastrup C. Med ca. 3.000 nye borgere i Høje Taastrup må vi derfor forvente, at Taastrup FC vil opleve en betydelig medlemsfremgang i de kommende år.

Det er vi som klub rigtig glade for, da vi gerne vil bidrage til at flere unge blive fysisk aktive. Yderligere bidrager vi som klub til integrationen af vores store gruppe af ikke-etniske danskere gennem bl.a. introduktion til foreningslivet og venskaber på tværs af kulturer.

Der er imidlertid i dag væsentlige kapacitetsbegrænsninger i Taastrup, som gør det udfordrende allerede med det eksisterende antal medlemmer. Det betyder, at vi allerede nu meget mod vores vilje er nødt til at overveje begrænsninger for medlemstilgangen for at kunne tilbyde acceptable forhold for de nuværende medlemmer. De primære begrænsninger ligger i banekapaciteten, antallet af omklædningsrum og frivillighed.

Kunstbane: Taastrup FC har i dag adgang til en nyrenoveret kunstbane på Nybolig Park og en række tider på kunstbanen ved Ole Rømer Skolen. Det er en kæmpe udfordring i vinterhalvåret at presse træningen for de fleste af klubbens medlemmer ind på disse baner. Det betyder, at vi dels må reducere antallet af træningstider kraftigt for de enkelte hold, og dels at de må dele banen med flere andre hold, så der kan være op mod 80-100 spillere som får tildelt kunstbanen i det samme tidsrum. Det gør fx, at det ikke er muligt at lave kamptræning på bane i fuld størrelse og ofte heller ikke i halv størrelse. Desuden bliver det sværere at lave øvelser, hvor spillerne kan holde sig varme på de kolde dage. Dette pres på kunstbanerne er steget i de senere år og ikke kun i takt med medlemstallet, men også i takt med, at fodbold i højere grad er blevet en udendørs sport i vinterhalvåret, hvor stadigt yngre årgange træner udendørs om vinteren.

Græsbaner: Kapaciteten på græsbanerne er selvsagt mindre problematisk, da der er flere baner, men det skal nævnes, at der er udfordringer. Det gælder særligt i efteråret, hvor det bliver tidligt mørkt, og selv med det nuværende medlemstal vil det blive nødvendigt at sløjfe træningstider, hvis sommertiden bliver afskaffet. Den manglende banekapacitet betyder, at stadig flere af klubbens seniorhold spiller i Taastrup Idrætspark, hvorved der kommer en opsplitning af klubbens aktiviteter. Det giver ud over de praktiske udfordringer en mindre sammenhængskraft i klubben, og de unge spillere ser ikke de seniorspillere, som burde være deres fodboldmæssige rollemodeller. Det er derfor en vision for Taastrup FC på sigt at samle alle klubbens aktiviteter på Nybolig Park.

Omklædningsrum: I dag har klubben adgang til 11 omklædningsrum på Nybolig Park, hvoraf de 5 er relativt små og slidte. Det giver allerede i dag udfordringer, fordi der ikke er kapacitet til at spillerne kan efterlade deres tøj i omklædningsrummet under træning, fordi andre skal klæde om, mens de træner. Det betyder, at skiftetøjet bliver vådt, når det regner, eller at medlemmerne vælger at droppe omklædning og tredje halvleg, hvilket svækker det sociale samvær. Allerede med den nuværende kapacitet og stand af omklædningsrummene bliver det med den fremtidige afvikling af covid-19 restriktioner en stor udfordring at genskabe samværet i omklædningsrummet før og efter træning og kampe. Det vil både svække det sociale og integrationen af spillere med anden etnisk baggrund, da en del af disse kulturelt er mindre vant til at bruge omklædningsrum.

Med et stigende antal medlemmer vil ovenstående udfordringer vokse, og det vil yderligere svække vores muligheder for at tilbyde medlemmerne de faciliteter og oplevelser, som de kan forvente, hvilket kan betyde, at vi får færre sportsaktive i kommunen end vi ellers kunne få.

Frivillighed: Frivillighed har gennem en længere årrække været en stigende udfordring og alvorligheden af denne problematik er vokset betydeligt i forbindelse med covid-19, hvor det virker som om, at potentielt frivillige i stigende grad melder fra for at fokusere mere på de nære aktiviteter med familien. Det går især ud over breddeholdene, hvor det er sværest at rekruttere frivillige. Taastrup FC gør en stor indsats for at synliggøre og inddrage medlemmerne i det frivillige arbejde, men med den aktuelle og kommende stigning i medlemstallet, kan vi ikke følge med, og vi er i stigende grad nødt til at rekruttere trænere fra andre steder, hvilket øger klubbens udgifter.

For at tackle den positive udvikling med stigende medlemstal og de kommende års stigende indbyggertal i kommunen, vil vi foreslå, at der gennemføres en række forbedringer af idrætsanlægget på Nybolig Park (Sydskellet 1):

  • Etablering af ny kunstgræsbane på Nybolig Park, så kunstgræsbanekapaciteten fordobles. I det omfang der etableres en ekstra kunstgræsbane af høj kvalitet med tilskuerpladser, vil denne kunne træde i stedet for opvisningsbanen på Taastrup Idrætspark, ligesom en ekstra kunstbane vil kunne frigive halkapacitet, som er en mangelvare for de klubber, der dyrker indendørs idræt.
  • Etablering af lysanlæg på nogle af græsbanerne, så det er muligt at udvide kapaciteten af træningstider i efteråret.
  • Renovering og etablering af yderligere omklædningsrum på Nybolig Park, så kapaciteten øges.

Vi håber, at I kan se værdien af disse investeringer i foreningslivet i kommunen, og at I vil overveje dem i de kommende budgetforhandlinger. Desuden opfordrer vi til, at kommunens fokus på frivillighed øges, så flere ser værdien i at bidrage til foreningsaktiviteter i kommunen.

 

Mvh

Bestyrelsen, Taastrup FC