Menu

Kommisorium - Kommunikation

Kommissorium for Kommunikation

Senest opdateret: 22-09-2015

 

Sammensætning

Kommunikationsudvalget består af 3-4 personer. Udvalget skal være på plads senest marts hvert år. Udvalget udpeges af bestyrelsen.

 

Ansvar & myndighed


Udvalget er budgetansvarligt. Udvalget er ansvarligt for at efterleve kommunikationsstrategien, som omfatter både intern og ekstern kommunikation.Ansvarlig for at klubmateriale er i overensstemmelse med kommunikationspolitikken. Endvidere skal udvalget respektere og udbrede klubbens værdier, leveregler samt strategier. Udvalget refererer til kontaktperson i klubbens bestyrelse. Pressemeddeleser, avisartikler osv. der sendes til pressen, skal til godkendes af formanden. I krisesituationer er det klubbens formand, som udtaler sig.

 

Opgaver

Kommunikationsudvalget har følgende opgaver:

 

 • Udarbejde og vedligeholde en kommunikationsplan  
 • Implementering og vedligeholde kommunikationsstrategien
 • Udarbejde pressemeddelelser, som afstemmes med klubbens formand inden udsendelse
 • Udarbejde retningslinjer for kommunikation og brug af sociale medier. Retningslinjerne skal godkendes i bestyrelsen.
 • Udarbejdelse af retningslinjer for hjemmesidens opbygning
 • Løbende at vedligeholde informationen på klubbens hjemmeside
 • Udarbejde og vedligeholde skabelon til kampprogrammer, samt retningslinjer for indhold
 • Korrekturansvar for kampreferat samt fremsendelse til presse
 • Udarbejdelse af en årsplan for området pr. 1.april
 • Udarbejde referat fra møderne
 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af designmanual
 • Ansvar for 1 gang årligt at ajourfører funktionsfordelingsanalysen / jan
 • Udvalget afleverer pr. 1. december et budgetoverslag til økonomiudvalget.

 

Kvalifikationer


Medlemmerne af kommunikations udvalg vil have særligt brug for følgende kompetencer:

 • God til skriftligt og mundtligt kommunikation
 • Sætte mål
 • Struktureret
 • IT og hjemmeside kendskab
 • Indgående kendskab til brug af sociale medier

 

Mødefrekvens

9 gange årligt á 2 timer.

 

 

Luk